بهمن ۸۵

هوالصانع

فرصتهاي شغلي مهندسي صنايع در بهمن ‌ماه 1385


شركت توليدي چرخشگر واقع در شهرستان تبريز جهت تكميل كادر فني خود به يك نفر مهندس صنايع با تخصص در تحليل سيستمهاي توليدي ، سيستمهاي انبار و LayOut و برنامه ريزي زمانبندي خطوط توليد و همچنين يك مهندس صنايع با تخصص در طراحي و تدوين سيستمهاي كيفيت ، كنترل و آناليز كيفيت ، طراحي ، استقرار و اجرايابزارهاي كيفيت ، كارشناسي تجهيزات كنترلي و ابزارهاي كنترل كيفيت آماري و آشنا به  TPM , Poka-Yoke , 60نيازمند است ؛ متقاضيان مسلط بر زبان انگليسي ، آشنا به نرم افزارهاي مرتبط و با سه سال سابقه كاري در اولويت قرار خواهند گرفت ؛ متقاضيان رزومه كامل خود را حداكثر تا تاريخ چهارم بهمن ماه به آدرس تهران - خيابان وحيد دستگردي (ظفر) - شماره 172- صندوق پستي1764-15815 - مديريت L90 (ال نود) و يا به اين پست الكترونيكي يا اين پست الكترونيكي ارسال نمايند .

يك شركت با زمينه فعاليت در پروژه هاي نفت و گاز به يك مهندس صنايع جهت پست كارشناس كنترل مواد و يك مهندس صنايع جهت پست كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه خود نيازمند است ؛ متقاضيان مسلط بر زبان انگليسي و نرم افزارهاي مرتبط كه داراي پنج سال سابقه كاري مي‌باشند رزومه خود را حداكثر تا تاريخ پنجم بهمن ماه به شماره نمابر 22913724 فكس نمايند .

شركت پتروشيمي خارك به يك مهندس صنايع براي خدمت در جزيره خارك نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه كامل خود را به همراه تصوير صفحه نخست شناسنامه و تصوير كارت معافي و يا پايان خدمت حداكثر تا تاريخ ششم بهمن ‌ماه با پست پيشتاز به آدرس تهران – صندوق پستي 4491/11365 شركت پتروشيمي خارك – امور اداري ارسال نمايند .


جهاد دانشگاهي واحد دانشگاه علم و صنعت به يك مهندس صنايع آشنا به سيستمهاي تضمين كيفيت ، كنترل پروژه و نرم افزارهاي مرتبطنيازمند است ؛ متقاضيان رزومه كامل خود را حداكثر تا تاريخ دهم بهمن ‌ماه به آدرس تهران - صندوق پستي 311/16845 و يا نمابر 77455003 ارسال نمايند .


شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژي (EIED) به يك نفر مهندس صنايع جهت پست كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه خود ، مسلط بر Office , Primavera , P3e و مسلط بر زبان انگليسي نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه خود را با ذكر رديف شغلي موردنظر حداكثر تا تاريخ دوازدهم بهمن ماه به آدرس تهران- صندوق پستي 539/16315 و يا اين پست الكترونيكي ارسال نمايند و يا براي كسب اطلاعات بيشتر از سايت شركت بازديد نمايند .


شركت
طرح فولاد هرمزگان به يك كارشناس يا كارشناس ارشد برنامه‌ ريزي و تحليل سيستمها با حداكثر سي سال سن نيازمند است ؛ متقاضيان فرم مشخصات ، تصوير آخرين مدرك تحصيلي ، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم و تصوير صفحه نخست شناسنامه و مستندات مربوط به سوابق كاري و دو قطعه عكس خود را حداكثر تا تاريخ دوازدهم بهمن ماه به آدرس بندرعباس - آزادشهر - بلوار مرحوم افروز شهابي پور - مجتمع گفتگوي تمدنها (دانشگاه هرمزگان) - دفتر آموزشهاي عالي آزاد ارسال نمايند .


يك شركت مهندسي مشاور جهت پروژه هاي خطوط لوله گاز خود در جنوب و جنوب شرقي كشور به يك نفر مهندس صنايع با دو سال سابقه كار جهت پست ناظر H.S.E خود نيازمند است ؛ متقاضيان حداكثر تا تاريخ چهاردهم بهمن ماه رزومه خود را به آدرس صندوق پستي 334/15745 و يا اين پست الكترونيكي ارسال نمايند .


يك شركت مهندسي مشاور به يك مهندس صنايع مسلط بر برنامه ريزي و كنترل پروژه و ده سال سابقه كار نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه خود را حداكثر تا تاريخ چهاردهم بهمن ماه به شماره فكس 88213191 ارسال نمايند .


يك شركت توليدي به يك مهندس صنايع با سه سال سابقه كار در زمينه قطعات خودرو نيازمند است ؛ متقاضيان حداكثر تا تاريخ چهاردهم بهمن ماه رزومه خود را به آدرس تهران- خيابان سيد‌ جمال‌الدين اسد آبادي- خيابان 14- پلاك 12 - طبقه دوم - صندوق پستي 734/14335 ارسال نمايند .


شعبه ايراني شركت پتروپارس به يك مهندس صنايع مسلط بر برنامه ريزي و كنترل پروژه با حداقل پنج سال سابقه كار جهت پست كارشناس برنامه ريزي و مدلهاي اقتصادي و يك مهندس صنايع جهت پست كارشناس برگزاري مناقصات با پنج سال سابقه كار نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه خود را حداكثر تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به شماره فكس 22372308 و يا اين پست الكترونيكي ارسال نمايند .     

يك شركت خودروسازي به يك مهندس صنايع با دو سال تجربه در برنامه‌ ريزي نيروي انساني جهت پست كارشناس منابع انساني خود ، به يك مهندس صنايع با دو سال تجربه و سابقه كار در صنعت خودرو جهت پست كارشناس كنترل كيفيت خود ، به يك مهندس صنايع جهت پست كارشناس خدمات پس از فروش خود و يك مهندس صنايع با دو سال سابقه كار در صنعت خودرو براي پست كارشناس مهندسي خود نيازمند است ؛ متقاضيان تصوير مدرك تحصيلي و رزومه خود را حداكثر تا تاريخ هفدهم بهمن ماه به آدرس تهران - صندوق پستي 943/13185 اداره منابع انساني (با قيد پست شغلي موردنظر در آگهي استخدام مهندس صنايع) ارسال نمايند .

گروه شركتهاي شاتل به يك مهندس صنايع جهت پست مدير پروژه (رديف شغلي شماره ده) با حداقل چهار سال سابقه كار و يك مهندس صنايع جهت پست كارشناس تحليل سيستمها (رديف شغلي شماره يازده) با حداقل يك سال سابقه كار نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه خود را حداكثر تا تاريخ هجدهم بهمن ماه با ذكر رديف شغلي مورد نظر در آگهي استخدام مهندس صنايع به شماره 22612602 فكس كرده و يا به اين پست الكترونيكي ارسال نمايند .

شركت مهندسين مشاور همگون جهت پروژه هاي قم و اصفهان خود به يك نفر كارشناس صنايع با حداقل پنج سال سابقه كاري نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه خود را حداكثر تا تاريخ بيستم بهمن ماه به شماره فكس  6632305 اصفهان ارسال نمايند .

يك شركت خدماتي فعال در زمينه صنعت گاز به يك نفر مهندس صنايع جهت پست كارشناس بازاريابي و فروش خود نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه خود را حداكثر تا تاريخ بيستم بهمن ماه به شماره فكس 88532871 و يا اين پست الكترونيكي ارسال نمايند .


شركت بهپرداز جهان به يك نفر مهندس صنايع جهت پست كارشناس كنترل پروژه خود با حداقل سه سال سابقه كار نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه خود را حداكثر تا تاريخ بيستم بهمن ماه به اين پست الكترونيكي و يا اين پست الكترونيكي ارسال نمايند .

يك شركت توليدي در زمينه قطعات خودرو به يك نفر مهندس صنايع با حداقل پنج سال سابقه كار و مسلط به سيستمهاي تضمين كيفيت Iso/TS نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه خود را حداكثر تا تاريخ سي‌ام بهمن ماه به اين پست الكترونيكي ارسال نمايند .

كنفرانسها ، كارگاه ها و دوره هاي آموزشي مهندسي صنايع در بهمن ماه 1385


يكشنبه 1/11/1385 : سمينار آموزشي مديريت پروژه با استفاده از تكنيك ارزش حاصله (Earned Value)  ، تهران –  انستيتو مديريت اوك
اطلاعات تكميلي

سه‌شنبه 3/11/1385 : سمينار آموزشي بودجه بندي پروژه ها ، تهران –  انستيتو مديريت اوك
اطلاعات تكميلي

چهار‌شنبه 4/11/1385 : دوره آموزشي تربيت ارزياب EFQM بر اساس منطق RADAR ، تهران –  انجمن مهندسي صنايع ايران
اطلاعات تكميلي

شنبه 14/11/1385 : دوره آموزشي نرم افزار Primavera Enterprise  ، تهران –  انستيتو مديريت اوك
اطلاعات تكميلي


شنبه 14/11/1385 : دوره آموزشي برنامه ريزي حمل و نقل قطعات و مواد (Material Handling)، تهران –  انستيتو مديريت اوك
اطلاعات تكميلي

/ 0 نظر / 52 بازدید