دی ۸۵

هوالصانع

فرصتهاي شغلي مهندسي صنايع در دي‌ماه 1385


يك مجتمع بزرگ صنعتي واقع در شهر صنعتي كاوه با زمينه فعاليت توليد ورقهاي رنگي و انواع ساندويچ پانل به يك نفر كارشناس صنايع با حداقل هشت سال سابقه در مديريت واحدهاي صنعتي جهت پست مدير كارخانه ، يك نفر مهندس صنايع با حداكثر سي سال سن و حداقل پنج سال سابقه كاري جهت پست سرپرست كنترل كيفي و يك نفر مهندس صنايع با حداكثر سي و پنج سال سن و حداقل ده سابقه كار و آشنا به نرم افزارهاي مديريت انبار جهت پست سرپرست انبار نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه كامل خود را حداكثر تا تاريخ سوم دي ‌ماه به شماره‌ فكس 88775992 ارسال نمايند .


يك شركت داروسازي واقع در غرب تهران  به يك كارشناس تضمين كيفيت با حداقل سه سال سابقه كار مرتبط ، يك نفر كارشناس برنامه ‌ريزي توليد با حداقل سه سال سابقه كار مرتبط و يك نفر كارشناس كنترل پروژه با حداقل سه سال سابقه كار مرتبط نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه كامل خود را حداكثر تا تاريخ سوم دي ‌ماه به صندوق پستي 1461/13445 ارسال نمايند .


 يك شركت توليدكننده انواع لوله‌هاي آبرساني ، گازرساني ، نفت و پتروشيمي به يك نفر كارشناس يا كارشناس ارشد مهندس صنايع مسلط بر مباني كنترل كيفيت محصولات توليدي و مباني سيستمهاي مديريت كيفيت وابزارهاي مهندسي كيفيت و توانايي مديريتي قوي با ده سال سابقه كار مرتبطجهت پست معاونت تضمين كيفيت ، يك نفر كارشناس يا كارشناس ارشد مهندسي صنايع با تسلط كامل بر استانداردISO9001 , ISO/TS16946  و آشنايي كامل با مدل تعالي EFQM وتهيه اظهارنامه و روشهاي خودارزيابي و آشنايي كافي با روند مهندسي مجدد و تحليلفرايندها با هفت سال سابقه كار مرتبطجهت پست مدير مهندسي سيستمها و روشها و يك نفر كارشناس مهندسي صنايع مسلط بر مباني برنامه ريزي تعميراتبا سه سال سابقه كار مرتبط جهت پست مدير برنامه‌ ريزي و كنترل تعميرات نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه خود را به همراه يك قطعه عكس حداكثر تا تاريخ پنجم دي ‌ماه به آدرس صندوق پستي 656/14185 ارسال نمايند .


يك شركت
توليدي سازنده قطعات خودرو واقع در جاده خاوران به يك كارشناس صنايع داراي حداقل 5 سال سابقه كار و آشنا به ISO/TS  جهت پست مدير واحد تضمين كيفيت و يك كارشناس مهندسي صنايع با گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستمها داراي حداقل 10 سال سابقه كار و آشنا به ISO/TS  جهت پست مهندسي صنايع خود نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه خود را حداكثر تا تاريخ پنجم دي ماه به شماره 22352635 فكس نمايند .


شركت كشت و صنعت نوشيه (گلشن) به يك نفر مهندس صنايع با 5 سال سابقه كار و آشنا با خط توليد و ماشين‌ آلات توليد كنستانتره و آب ميوه جهت پست مدير فني خود نيازمند است ؛ متقاضيان حداكثر تا تاريخ پنجم دي ماه رزومه خود را به همراه يك قطعه عكس به آدرس صندوق پستي 718/14185 ارسال نمايند .


يك شركت توليدي صنعتي معتبر واقع در جاده قديم كرج به يك نفر كارشناس صنايع آشنا با كنترل پروژه و الزامات سيستمهاي كيفي ISO/TS  با دو سال سابقه كار نيازمند است ؛ متقاضيان رزومه خود را حداكثر تا تاريخ ششم دي ماه به آدرس جاده قديم كرج - كيلومتر 19 - خيابان اسماعيل آباد - خيابان اول (فن آوران) - پلاك 105 و يا شماره فكس 02623833885 ارسال نمايند .


يك شركت توليدي به يك كارشناس صنايع جهت پست مدير منابع انساني با حداقل سه سال سابقه كاري مرتبط ، يك كارشناس صنايع جهت پست رييس كنترل كيفيت با حداقل سال سابقه كاري مرتبط و يك كارشناس صنايع جهت پست رييس فني و مهندسي با حداقل پنج سال سابقه كاري مرتبط نيازمند است ؛ متقاضيان حداكثر تا تاريخ دهم دي ماه رزومه خود را به شماره فكس 88529085 و يا صندوق پستي 1748- 11365 ارسال نمايند .


شركت فاراتل به يك نفر كارشناس صنايع با حداقل دو سال سابقه كاري در زمينه كنترل پروژه نيازمند است ؛ متقاضيان مي‌توانند براي تكميل فرم استخدامي تا تاريخ دهم دي ماه به آدرس خيابان انقلاب ، مقابل خيابان استاد نجات‌اللهي ، كوي كندوان ، ساختمان فاراتل مراجعه نمايند .


شركت فن آوا به يك نفر مهندس صنايع با حداقل سه سال سابقه در امور كنترل پروژه و مسلط به نرم افزارهاي   Primavera و  MSP ترجيحا آشنا به پروژه هاي مخابراتي و برنامه بودجهنيازمند است ؛ متقاضيان حداكثر تا تاريخ دهم دي ماه با شماره  88333881 الي 3 تماس حاصل نمايند و يا رزومه خود را به اين پست الكترونيكي ارسال نمايند .


شركت تكنيكان به يك نفر كارشناس صنايع آشنا به كنترل پروژه و نرم افزارهاي مرتبط با حداقل سه سال سابقه كار نيازمند است ؛ متقاضيان حداكثر تا تاريخ دهم دي ماه رزومه خود را به اين پست الكترونيكي و يا صندوق پستي 4574/14155 ارسال نمايند .


شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) به يك نفر مهندس صنايع با مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس با حداقل سه سال سابقه كار و آشنا با نرمافزارهاي برنامه ‌ريزي پروژه جهت پست كارشناس برنامه ‌ريزي پروژه ، يك نفر مهندس صنايع با مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس با حداقل يك سال سابقه كار و آشنا با نرم افزارهاو كنترل و گزارش گيري پروژه جهت پست كارشناس كنترل پروژه ، يك نفر مهندس صنايع با مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس با حداقل سه سال سابقه كار و آشنا با كنترل هزينهپروژه جهت پست كارشناس كنترل هزينه پروژه‌ و يك نفر مهندس صنايع با مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس داراي پنج سال سابقه كار در زمينه سيستم هايكيفيت و ترجيحا آشنا با مدلهاي تعالي سازمان ، سيستم اندازه گيري عملكرد و سيستمهايمديريت كيفيت جهت پست كارشناس تعالي سازمان نيازمند است ؛ متقاضيان حداكثر تا تاريخ دهم دي ماه رزومه خود را با ذكر پست شغلي مورد نظر در اين آگهي استخدام مهندس صنايع به شماره فكس  88575267  و يا اين پست الكترونيكي ارسال نمايند .


شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه صنعتی شریف جهت انجام  پروژه های ساختمانی خود درشهرک دانشگاه واقع در کیلومتر هفده اتوبان تهران کرج به يك مهندس صنايع با حداقل پنج سال تجربه نيازمند است .متقاضیان واجد شرایط می‌توانند مدارک لازم (درخواست ، رزومه و کپی مدارکتحصیلی) خود را حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه يازدهم دی ماه با پست پیشتاز بهآدرس زیر ارسال و یا به صورت حضوری ، تحویل نمایند :
تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دفتر تعاونی مسکن

جهاد دانشگاهي آذربايجان شرقي جهت هيات علمي خود به كارشناس ارشد و يا دكتراي مهندسي صنايع نيازمند است ؛ واجدين شرايط حداكثر تا تاريخ پانزدهم دي ماه مشخصات تحصيلي و پژوهشي خود را در قالبهاي PDF و يا DOC به اين پست الكترونيكي ارسال نمايند .

يك شركت صنعتي جهت پست كارشناس برنامه ريزي فروش خود به يك نفر مهندس صنايع مسلط به زبان انگليسي و كامپيوتر نيازمند است ؛ متقاضيان حداكثر تا تاريخ پانزدهم دي ماه رزومه خود را به همراه يك قطعه عكس به آدرس صندوق پستي3711/15875 ارسال نمايند .

يك شركت توليدي واقع در اشتهارد به يك نفر مهندس صنايع با حداقل پنج سال سابقه كار جهت پست مدير برنامه ريزي و انبار خود نيازمند است ؛ متقاضيان حداكثر تا تاريخ پانزدهم دي ماه رزومه خود را به اين پست الكترونيكي و يا صندوق پستي 3478/15815 ارسال نمايند .

يك شركت مهندسي واقع در فيروزكوه به يك نفر مهندس صنايع آشنا به سيستمهاي تضمين كيفيت و كنترل پروژه با حداقل پنج سال سابقه كار نيازمند است ؛ متقاضيان حداكثر تا تاريخ پانزدهم دي ماه رزومه خود را به شماره 88742314 فكس نمايند .

/ 0 نظر / 49 بازدید